menu

Polityka prywatności – biuletyn

Polityka prywatności biuletynu Muzeum Komputerów i Gier

  1. Serwis zbiera dane osobowe (imię oraz adres e-mail) wyłącznie na potrzeby biuletynu
  2. Administratorem danych jest Fundacja „Dawne Komputery i Gry”, ul. Lutomierska 1, 95-200 Pabianice, KRS 0000494705
  3. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem)
  4. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres przemek@dkig.pl
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego